Ana Sayfa / iflas Erteleme / Yapı Tek Çelik San. A.Ş ‘ye istemiş olduğu iflas erteleme talebi ile ilgili kayyum atandı.
iflas erteleme

Yapı Tek Çelik San. A.Ş ‘ye istemiş olduğu iflas erteleme talebi ile ilgili kayyum atandı.

Kocaeli Merkezli, YAPI TEK ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;

Davacı YAPI TEK ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ hakkında Türk Ticaret Kanununun 324/2, 546 İcra İflas Kanununun 179 vd. maddeleri

Yapı Tek Çelik Sanayi
Yapı Tek Çelik Sanayi

dairesinde iflasın ertelenmesi hükümlerinin koşulları oluştuğundan bahisle iflaslarının ertelenmesine karar verilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istemiş, mahkememizce belirtilen şirkete denetim kayyımı olarak Onur Akpınar ve Levent Biçer atanmış olup. İİK’nun 166 ve ilgili maddeleri çerçevesinde kayyım ilanına karar verildiğinden, ilgili yasa hükümleri doğrultusunda keyfiyeti ilgililere, alacaklılara ve 3. şahıslara ilan olunur.

KAYYIM GÖREVLERİ:
a) Şirket mal varlığının korunmasını alacaklıların korunmasını, alacaklılar arasında farklılık ve eşi/sizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemek
b) Şirketin yönetim organlarının her türden karar ve işlemlerinin onayını yapmak
c) İyileştirme projesinin uygulanması ve gerçekleştirilmesi hususunun denetlenerek, durumun dinamik olarak izlenmesine, analizine ve gerekli önlemlerin alınmasına, ayrıca şirketin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konusunda üçer aylık dönemler ha/inde açıklayıcı rapor sunmak
d) Şirketin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda rapor süresi beklenmeden Mahkememize bildirmek
e) Uygun görülecek sair tedbirlerin uygulanması için yönetime yazılı başvuruda bulunmak, ihtilaf halinde Mahkemeden görüş alınmak, iyileştirme projesine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını denetlemek ve takip etmek
f) davacı şirkete ait envanter düzenlenmek
g) Şirket defter ve belgeleri de incelenmek sureti ile mevcut durumunu gösterir bir ön rapor hazırlayarak derhal mahkememize sunmak

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

İlginizi Çekebilir

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR. T.C. HATAY 4. …

error: Content is protected !!