Ana Sayfa / iflas Erteleme / Vitrinbiz Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti, talep ettiği iflas erteleme sonucunda kayyum atandı.
iflas erteleme

Vitrinbiz Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti, talep ettiği iflas erteleme sonucunda kayyum atandı.

Kocaeli Merkezli, VİTRİNBİZ GİYİM SAN. VE TİC. LTD ŞİRKETİ tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle:

Davacı VİTRİNBİZ GİYİM SAN. VE TİC. LTD ŞİRKETİ hakkında Türk Ticaret Kanununun 324/2. 546 İcra İllas Kanununun 179 vd. maddeleri dairesinde iflasın ertelenmesi hükümlerinin koşulları oluştuğundan bahisle iflaslarının ertelenmesine karar verilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istemiş, mahkememizce belirtilen şirkete denetim kayyımı olarak Sami Karacan atanmış olup. İİK’nun 166 ve ilgili maddeleri çerçevesinde kayyım ilanına karar verildiğinden, ilgili yasa hükümleri doğrultusunda keyfiyeti ilgililere, alacaklılara ve 3. şahıslara ilan olunur.

Vitrinbiz Giyim
Vitrinbiz Giyim

KAYYIM GÖREVLERİ:
a) Şirket mal varlığının korunmasını alacaklıların korunmasını, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemek
b) Şirketin yönetim organlarının her türden karar ve işlemlerinin onayını yapmak
c) iyileştirme projesinin uygulanması ve gerçekleştirilmesi hususunun denetlenerek, durumun dinamik o/arak izlenmesine, analizine ve gerek/i önlemlerin alınmasına, ayrıca şirketin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konusunda üçer aylık dönemler halinde açıklayıcı rapor sunmak,
d) Şirketin mali durumunun kötüleşmesi veya iyi/estirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gihi olumsuz gelişme olduğunda rapor süresi beklenmeden Mahkememize bildirmek
e) Uygun görülecek sair tedbirlerin uygulanması için yönetime yazılı başvuruda bulunmak, ihtilaf halinde Mahkemeden görüş alınmak, iyileştirme projesine ilişkin tedbir/erin uygulanmasını denetlemek ve takip etmek
f) davacı şirkete ait envanter düzenlenmek
g) Şirket defter ve belgeleri de incelenmek sureti ile mevcut durumunu gösterir bir ön rapor hazırlayarak derhal mahkememize sunmak

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

İlginizi Çekebilir

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR. T.C. HATAY 4. …

error: Content is protected !!