Ana Sayfa / iflas Erteleme / Teknomega Mak. Çelik. Konstr. San. Tic. Ltd. Şti’ ye iflas erteleme talebi ile ilgili kayyum atanmıştır.
iflas erteleme

Teknomega Mak. Çelik. Konstr. San. Tic. Ltd. Şti’ ye iflas erteleme talebi ile ilgili kayyum atanmıştır.

Kocaeli Merkezli,  TEKNOMEGA MAK. ÇELİK KONSTR SAN VE TİC. LTD. ŞTİ tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;

Davacı TEKNOMEGA MAK ÇELİK KONSTR SAN VE TİC. LTD. ŞTİ hakkında Türk Ticaret Kanununun 324/2. 546 İcra İflas Kanununun 179

Tekno Mega
Tekno Mega

vd. maddeleri dairesinde iflasın ertelenmesi hükümlerinin koşulları oluştuğundan bahisle i Haslarının ertelenmesine karar verilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istemiş, mahkememizce belirtilen şirkete denetim kayyımı olarak SMMM Ednan Ayvaz atanmış olup. İİK’nun 166 ve ilgili maddeleri çerçevesinde kayyım ilanına karar verildiğinden, ilgili yasa hükümleri doğrultusunda keyfiyeti ilgililere, alacaklılara ve 3. şahıslara ilan olunur.

KAYYIM GÖREVLERİ:
a) Şirket malvarlığının korunmasını alacaklıların korunmasını, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemek
b) Şirketin yönelim organlarının her türden karar ve işlemlerinin onayını yapmak
c) İyileştirme projesinin uygulanması ve gerçek/estirilmesi hususunun denetlenerek, durumun dinamik o/arak izlenmesine, ana/izine ve gerekli önlemlerin alınmasına, ayrıca .şirketin iyi/estirme tedbirlerine uyup uymadığı konusunda üçer aylık dönemler halinde açıklayıcı rapor sunmak
d) Şirketin mali durumunun kötüleşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda rapor süresi beklenmeden Mahkememize bildirmek
o l vgun görülecek sair tedbirlerin uygulanması için yönetime yazılı başvuruda bulunmak, ihtilaf halinde Mahkemeden görüş alınmak, iyileştirme projesine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını denetlemek ve takip etmek
f) davacı şirkete ait envanter düzenlenmek
g) Şirket defter ve belgeleri de incelenmek sureti ile mevcut durumunu gösterir bir ön rapor hazırlayarak derhal mahkememize sunmak

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

İlginizi Çekebilir

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR. T.C. HATAY 4. …

error: Content is protected !!