Ana Sayfa / iflas Erteleme / Serve Lokantacilik ve Yemek Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti iflas erteleme istedi, kayyum atandı.

Serve Lokantacilik ve Yemek Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti iflas erteleme istedi, kayyum atandı.

Bursa Merkezli, Serve Lokantacılık ve Yemek Hiz. Tur. Gıda ve Tem. Mad. Paz. San. Tic. Ltd. Şti iflas erteleme istedi, kayyum atandı.

 

Serve Lokantacılık
Serve Lokantacılık

Davacı SERVE LOKANTACILIK VE YEMEK HİZ. TUR GIDA VE TEM MAD. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Vekili Av. Bülent Gül tarafından mahkememize açılan İFLASIN ERTELENMESİ davasının yapılan incelemesi sırasında verilen ara kararı uyarınca:
“İstemde bulunan şirketin borca bataklığının ve ıslahının araştırılması yönünden; şirketlerin kayıtları üzerinde 17/03/2016 günü saat 15:00′ de keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, iflas ertelemesi konusunda uzman 1 makine mühendisi, 1 S MM M, 1 Hukukçu bilirkişi, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Gıda Mühendisi bilirkişinin mahkememizce re’sen seçilmesine, işin kapsam ve niteliğine göre takdiren 600’şer Tl.’den toplam 3.000.00 Tl. bilirkişi ücreti, keşif harcı, keşif yol giderinin davacı vekilince yatırılan gider avansından karşılanmasına.
7- Şirketin ticari sicil dosyalarının acele olarak ve tümüyle istenilmesi için Ticaret Sicil Memurluğuna yazı yazılmasına, giderin avanstan karşılanmasına.
8- Davacı şirketin, bankalardaki paralarına ilişkin hesapların niteliği ile. hesap numaralarının, alacak ve borçlularının liste halinde biladirilmesi için davacı vekiline 10 günlük süre verilmesine.
9- a) Davacı şirket hakkında yapılmış ve yapılacak (İİK 206. maddesi 1. sırasında yazılı alacaklara ilişkin olanlar hariç olmak üzere (6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanuna dayalı olanları da kapsar şekilde) ve yapılacak icra takiplerinin ve muhafaza işlemlerinin DURDURULMASINA,
b) Davacı şirket aleyhine yapılmış ve yapılacak ihtiyati haciz, haciz, tedbir uygulamalarından dolayı sadece muhafaza altına alma uygulamaların TEDBİREN DURDURULMASINA,
c) Taşınır. taşınmaz veya ticari işletme rehni nedeniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle yapılmış ve yapılacak takiplerde rehin ile karşılanamayacak faizlerin teminatlandırılması şartıyla muhafaza ve satış işlemlerinin TEDBİREN DURDURULMASINA,
d) Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla yapılacak takiplerde muhafaza tedbirleri ve satış işlemlerinin TEDBİREN DURDURULMASINA,
e) Davacı şirketin borç altına girmesini tazammum eden çek keşide etme ve senet düzenlenmesinin ikinci karara kadar TEDBİREN ÖNLENMESİNE,
0 Davacı şirketin mal varlığına dahil bulunan gayrimenkul ve araçların üçüncü kişilere her ne sebeple ve suretle olursa olsun devir ve temliklerinin TEDBİREN DURDURULMASINA,
g) Davacı vekilince üçüncü madde gereğince bildirilecek banka hesaplarındaki para ve mevduatlarının ikinci bir emre kadar kimseye ödenmemesi ve mevduatlarının bloke edilmesi yönünden TEDBİR KONULMASINA, Tüm bankacılık işlemlerinin kayyımların onay ve izni ile yapılmasına,
ğ) Açılan davanın niteliğine göre: IIMK 392. Madde gereğince davacıdan teminat

alınmasına yer olmadığına.
10-îfIas ertelenmesi isteminde bulunan davacı şirkete; derhal envanter düzenlenmesi ve Yönetim Kurulunun yerine geçmesi ya da Yönetim Kurulu Kararlarının onaylanması için; davacı şirkete Yasemin Gökgöz Arslan’ın kayyım olarak atanmasına,
Kayyımın görev ve yetkilerinin :
a) Şirketin faaliyet/erinin kayyımın genel denetimi altında yürütülmesine.
b) Şirket Yönetim Kurulu ile Genel Kurulun tüm kararlarının ve kararların yerine getirilmesinin, yapacağı işlemlerin kayyımın onayına tabi tutulmasına.
c) Kayyımın atandığı tarihten itibaren her üç ayda bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunmaları şek/inde görev ve yetkilerinin belirlenmesine (İİK m. 179/a -2,3)
11- Kayyımlara aylık 1.000,00 TL ücret ödenmesine, kayyım ücretinin davacı şirketçe karşılanmasına” şeklinde karar verilmiştir.
Davacı şirketlerden alacaklı olanların ilan tarihinden itibaren 2 hatta içiresinde mahkememizin 2016/260 Esas sayılı dosyasında derdest davaya müdahale veya itiraz ederek: davacı şirketlerin borçlarından dolayı iflasını veya iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

İlginizi Çekebilir

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR. T.C. HATAY 4. …

error: Content is protected !!