Ana Sayfa / iflas Erteleme / Pekdemir Çiftliği Büyük Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Konkordato Talep Etti.

Pekdemir Çiftliği Büyük Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Konkordato Talep Etti.

Pekdemir Çiftliği Büyük Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Konkordato Talep Etti.

T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1584 Esas

1-Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 9982/Merkez siciline kayıtlı davacı Pekdemir Çiftliği Büyük Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Pamukkale Vergi Dairesi / 7250175926) hakkında 25/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,

2-Davacı şirkete GEÇİCİ KOMİSER OLARAK; Konkordato konusunda uzman, Av. Fatih Emir, SMMM Selim Suat Tiyekli, SMMM İsmail Sarıoğlu’nun GÖREVLENDİRİLMELERİNE karar verildiği,

3-İİK.nun 297.maddesi gereğince; Davacı şirketin Mahkememizce atanan komiser nezareti altında işlerine devam edebilecekleri, davacıların tüm iş ve işlemlerinin komiser onayına tabi tutulduğu, davacıların Mahkememizin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmelerinin, kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmelerinin, takyit etmelerinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmalarının tedbiren önlenmesine karar verilmiş olup, aksi takdirde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağının, borçlu-davacıların bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranması halinde borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılarak İİK.nun 292.maddesi gereğince konkordato talebinin reddi ile iflasa tabi şirketler hakkında iflasın açılmasına karar verileceği bilgilerinize,

4-Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26/12/2018

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

İlginizi Çekebilir

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR. T.C. HATAY 4. …

error: Content is protected !!