Ana Sayfa / iflas Erteleme / NDY AKARYAKIT GIDA İNŞAAT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO 1 YIL KESİN MÜHLET KARARI VERİLDİ.

NDY AKARYAKIT GIDA İNŞAAT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO 1 YIL KESİN MÜHLET KARARI VERİLDİ.

NDY AKARYAKIT GIDA İNŞAAT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO 1 YIL KESİN MÜHLET KARARI VERİLDİ.

T.C. İNEGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/119 Esas

Davacı NDY AKARYAKIT GIDA İNŞAAT TURİZM NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) ilişkin davanın Mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda verilen ara kararı gereğince; Davacı/konkordato talep eden vekilinin kesin mühlet talebinin kabulü ile; İcra veİflâs Kanunu’nun 289/3 hükmü gereğince İnegöl Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 9946 sicil numarasına kayıtlı, İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 6300466541 vergi kimlik numaralı davacı/konkordato talep eden NDY Akaryakıt Gıda İnşaat Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 14/11/2018 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,

Kesin mühlet içinde davacı/konkordato talep eden borçlu aleyhine İİK’nın 206.maddesinin birinci sırasında yer alan yazılı imtiyaz alacaklar için haciz yolu ile takip yapılabilmesi hususu ayrıksı olmak üzere Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere takip yapılmasını engeller ve evvelce başlamış takipler durdurulmasını, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmamasını, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetlerin işlememesini sağlar nitelikte İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,

İcra ve İflâs Kanunu’nun 295. maddesi uyarınca kesin mühlet sırasındarehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine ancak bu takipler nedeniyle muhafaza tedbirlerinin alınamasının ve rehinli malın satışının gerçekleşmesinin TEDBİREN ÖNLENMESİNE,

İcra veİflâs Kanunu’nun 297/2 hükmü uyarınca davacı/konkordato talep eden borçlunun, Mahkememizin izni dışında kesin mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeceğine, kefil olamayacağına, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemeyeceğine, takyit edemeyeceğine ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağına, aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüz olduğuna, belirtilen hususların TEDBİREN ÖNLENMESİNE,

Kesin komiser heyeti olarak SMMM Dilek YILDIZ,SMMM Neslihan KOÇAK ile Av. Hakkı Savunur SOĞANCI’NIN GÖREVLENDİRİLMESİNE ve kesin komiser heyetinin bu şekilde oluşturulmasına,
Davacı/konkordato talep eden şirketin geçici mühlet kararının verildiği tarih itibariyle kesin mühlet süresi içinde de devam etmek üzere konkordato kesin komiser heyetinin izni ve onayı bulunmaksızın çek keşide etmesinin yasaklanmasına, konkordato kesin komiser heyetinin izni ve onayı bulunmaksızın çek keşide edilmesi halinde anılan çeklerin geçersiz olacağına karar verilmiş olup;

Alacaklıların, işbu ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İcra ve İflâs Kanunu’nun 288/2 hükmü gereğince İLAN VE İHTAR olunur. 14/11/2018

ÖNCEKİ HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ …

 

 

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

İlginizi Çekebilir

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR. T.C. HATAY 4. …

error: Content is protected !!