Ana Sayfa / iflas Erteleme / Konya Merkezli SEMBOL AMBALAJ San. A.Ş ‘ye kayyum atandı.
iflas erteleme

Konya Merkezli SEMBOL AMBALAJ San. A.Ş ‘ye kayyum atandı.

KONYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Davacı. vekili Av. İbrahim Çetinkaya ‘nın hasımsız olarak mahkememize açtığı borçlunun kendi isteği ile doğrudan iflas ve iflasın ertelenmesi davasında verilen karar gereğince;sembol_ambalaj ‘Muamele merkezi adresi Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayaçik Mh. T.Ziyaeddin Cad. No. 6 Selçuklu / KONYA olan potogravür ve flexo baskı teknolojisi ile esnek armfbalaj işi ile iştigal eden Konya Ticaret Sicilinin. 15937 sırasında kayıtlı davacı SEMBOL AMBALAJ SAN.AŞ’ nin hakkında 04/08/2015 tarihinde açılan dava ile iflas ve iflasının, ertelenmesinin talep edildiği, davanın mahkememizin 2015/827 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 16/09/2015 günü saat 09:00 ‘da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 15 günlük süre içinde alacaklıların veya hakları zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin işbu davaya müdahale veya itiraz yoluyla borçlunun iflasını veya iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal bulunmadığını veya borçlu ile ilgili talebin hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi .. geciktirmek için . yapıldığını ileri sürerek . mahkememizden talebin reddini isteyebilecekleri, aksi halde bir daha itiraz edemeyecekleri hususları ilan olunur.
2-Tüm istisna ve sınırları ayrıntılı olarak mahkememizin 04/08/2015 tarihli ara kararlarında.belirtilen ve tüm tedbirlerin istisna ve sınırları için dava dosyamızdaki sözü geçen ara kararlarına bakılmak kaydıyla davacı şirketin envanterini düzenlemesi, yönetim organının tüm kararlarını onaylaması,, borçlanması, kambiyo senedi keşide Ve ciro etmesi, banka hesaplarındaki para ve mevduatlarının çekilmesi işlemlerini onaylanması, alacaklılar arasında haksızlığa yol açılmaması, ihtiyati tedbir ara. kararlarının yerine getirilmesinin sağlanması veya yerine getirilmemesinin önlenmesi veyahut denetlemesi ve bunların uygulanmasından doğabilecek kimi basit sorunların çözümü, her üç ayda bir projeye uygun olarak iyileştirme gösterip göstermediğini mahkememize rapor etmesi için serbest muhasebeci ve mali müşavir Mustafa ŞARLAK’ ın davacı şirkete kayyım olarak atanmasına ve kayyım tarafından onaylanmayan işlemlerin yoklukla malul olduğuna karar verildiği hususları ilan olunur.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

İlginizi Çekebilir

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR. T.C. HATAY 4. …

error: Content is protected !!