Ana Sayfa / Ekonomi Haberleri / İlk 4 ayda Karşılıksız Çek Adedi ve Tutarı geçen yılın aynı dönemine %27 ve %25 oranında azaldı.

İlk 4 ayda Karşılıksız Çek Adedi ve Tutarı geçen yılın aynı dönemine %27 ve %25 oranında azaldı.

Bankalara ibraz edilen çekler:

Yılın ilk dört ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 11 artarak 236 milyar TL, toplam çek adedi ise yüzde 3 azalarak 6,3 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Karşılıksız işlemi yapılan çekler:

Ocak – Nisan döneminde parasal tutarı 6,3 milyar TL olan 170 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 1 milyar TL tutarındaki 32 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre % 25 oranında, karşılıksız işlemi yapılan çek adedi ise % 27 oranında azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranı:

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen toplam çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan azalarak, % 2,7 seviyesinde gerçekleşti. Karşılıksız çek adeti ise geçen yıla göre 0,9 puan  düşerek ile % 2,7 oldu.

 

Yıllar Aylar Bankalara İbraz Edilen 
Toplam Çek (1)
Karşılıksız İşlemi 
Yapılan Çek (2)
Karşılıksız İşlemi Yapıldıktan Sonra Ödenen Çek (3)
Adet Tutar (milyon TL)  Adet Tutar (milyon TL) Adet

Tutar        (milyon TL)

2016 1  1.198.371  45.290  44.610  1.733  11.638  396
2  2.337.229  66.116  82.153  2.709  23.121  604
3  1.823.725  57.102  64.266  2.215  16.878  494
4  1.174.720  45.070  41.792  1.763  10.357  343
5  2.471.606  71.360  87.221  2.673  23.679  626
6  1.802.866  59.594  65.742  2.166  17.092  503
7  1.167.733  47.750  44.056  1.616  11.665  387
8  2.453.764  72.527  96.572  3.168  26.806  778
9  1.762.924  58.386  69.418  2.477  19.143  571
10  1.784.455  61.131  70.577  2.584  18.768  599
11  1.776.945  62.564  64.120  2.392  15.793  513
12  1.421.972  59.368  47.706  1.932  10.926  386
Toplam  21.176.310   706.259   778.233   27.429   205.866   6.200 
2017 1  2.070.804  68.865  64.540  2.259  15.101  446
2  1.564.384  56.751  42.064  1.558  8.222  261
3  1.663.932  61.832  41.316  1.573  6.291  212
4  1.047.534  48.940  22.154  925  2.192  82
5
6
7
8
9
10
11
12
Toplam  6.346.654   236.388   170.074   6.315   31.806   1.001 

 

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı:

Karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin en fazla olduğu 5 il sırasıyla; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa olurken, çek tutarının en fazla olduğu 5 il ise sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 9,9 ile Iğdır, yüzde 8,3 ile Ağrı, yüzde 6,8 ile Kırklareli ve yüzde 6,7 ile Ardahan ve yüzde 6,5 ile Kars oldu. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 1,5 ile Sinop, yüzde 1,6 ile Karabük ve yüzde 1,7 ile Kastamonu  oldu.

Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 6,1 ile Iğdır, yüzde 6 ile Ağrı, yüzde 4,1 ile Mardin ve Bitlis, yüzde 4 ile Şanlıurfa oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 1,5 ile Aksaray, yüzde 1,7 ile Sinop ve Isparta oldu.

 

İllere ve Bölgelere Göre Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Adetleri ( 2017 )

Bölgeler (1), İller Ocak Şubat Mart Nisan Toplam
İstanbul 18.241 12.787 12.283 6.708 50.019
Batı Marmara 2.035 1.374 1.461 958 5.828
Balıkesir 686 520 557 234 1.997
Çanakkale 189 117 171 163 640
Edirne 226 120 126 127 599
Kırklareli 272 170 145 152 739
Tekirdağ 662 447 462 282 1.853
Ege 6.885 4.248 4.275 2.438 17.846
Afyonkarahisar 452 221 253 118 1.044
Aydın 749 450 582 398 2.179
Denizli 832 455 384 223 1.894
İzmir 3.072 1.925 1.890 1.023 7.910
Kütahya 358 203 162 121 844
Manisa 655 450 461 223 1.789
Muğla 531 354 370 240 1.495
Uşak 236 190 173 92 691
Doğu Marmara 6.876 4.172 4.243 2.219 17.510
Bilecik 141 72 97 65 375
Bolu 203 112 181 130 626
Bursa 3.076 1.940 1.878 879 7.773
Düzce 423 195 246 132 996
Eskişehir 682 345 402 173 1.602
Kocaeli (İzmit) 1.418 863 819 483 3.583
Sakarya (Adapazarı) 730 506 478 284 1.998
Yalova 203 139 142 73 557
Batı Anadolu 6.443 3.618 3.567 1.863 15.491
Ankara 4.673 2.669 2.618 1.327 11.287
Karaman 170 83 53 27 333
Konya 1.600 866 896 509 3.871
Akdeniz  8.746 5.842 5.444 2.941 22.973
Adana 2.195 1.491 1.306 627 5.619
Antalya 3.344 2.184 1.936 1.105 8.569
Burdur 118 83 82 48 331
Hatay (Antakya) 985 589 490 274 2.338
Isparta 146 100 101 56 403
İçel (Mersin) 1.198 902 981 548 3.629
Kahramanmaraş 480 288 308 174 1.250
Osmaniye 280 205 240 109 834
Orta Anadolu 2.223 1.346 1.402 661 5.632
Aksaray 126 75 88 43 332
Kayseri 941 622 606 315 2.484
Kırıkkale 153 76 86 47 362
Kırşehir 99 48 65 22 234
Nevşehir 159 58 68 40 325
Niğde 145 90 109 38 382
Sivas 311 250 237 105 903
Yozgat 289 127 143 51 610
Batı Karadeniz 3.019 1.888 1.998 1.032 7.937
Amasya 271 156 202 84 713
Bartın 125 68 61 26 280
Çankırı 88 58 56 31 233
Çorum 240 120 167 84 611
Karabük 166 82 79 39 366
Kastamonu 156 110 73 47 386
Samsun 985 659 743 403 2.790
Sinop 71 61 43 18 193
Tokat 363 229 252 149 993
Zonguldak 554 345 322 151 1.372
Doğu Karadeniz  1.573 1.037 1.002 556 4.168
Artvin 119 72 62 29 282
Giresun 168 109 126 71 474
Gümüşhane 74 42 44 29 189
Ordu 312 185 153 67 717
Rize 258 158 177 79 672
Trabzon 642 471 440 281 1.834
Kuzeydoğu Anadolu  1.344 822 878 425 3.469
Ağrı 446 267 348 197 1.258
Ardahan 38 27 26 10 101
Bayburt 38 31 22 13 104
Erzincan 124 69 52 29 274
Erzurum 352 205 223 79 859
Iğdır 201 143 148 64 556
Kars 145 80 59 33 317
Ortadoğu Anadolu  2.107 1.521 1.311 689 5.628
Bingöl 142 99 77 43 361
Bitlis 248 144 143 69 604
Elazığ 540 276 262 169 1.247
Hakkari 74 44 65 28 211
Malatya 377 515 271 124 1.287
Muş 189 147 179 72 587
Tunceli 41 21 27 33 122
Van 496 275 287 151 1.209
Güneydoğu Anadolu  5.048 3.409 3.452 1.664 13.573
Adıyaman 198 131 150 67 546
Batman 369 291 312 129 1.101
Diyarbakır 978 665 659 289 2.591
Gaziantep 1.777 1.230 1.116 561 4.684
Kilis 68 45 33 14 160
Mardin 360 258 337 209 1.164
Siirt 128 100 100 32 360
Şanlıurfa 1.028 597 664 330 2.619
Şırnak 142 92 81 33 348
Diğer(2) 0 0 0 0 0
Toplam 64.540 42.064 41.316 22.154 170.074

 

İllere ve Bölgelere Göre Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Tutarları ( Bin TL ) ( 2017 )

Bölgeler(1), İller Ocak Şubat Mart Nisan Toplam
İstanbul 829.460 590.820 601.548 361.041 2.382.868
Batı Marmara 59.000 35.986 41.729 31.927 168.642
Balıkesir 16.296 11.897 14.416 5.525 48.134
Çanakkale 4.258 2.178 4.589 6.109 17.133
Edirne 6.553 2.709 2.310 4.409 15.982
Kırklareli 9.284 5.897 5.618 7.237 28.038
Tekirdağ 22.608 13.305 14.795 8.647 59.355
Ege 197.210 135.258 154.274 93.625 580.367
Afyonkarahisar 8.454 4.416 5.211 3.116 21.197
Aydın 19.537 12.338 33.188 20.582 85.645
Denizli 26.528 16.298 12.470 6.052 61.348
İzmir 95.694 68.872 70.622 42.286 277.474
Kütahya 7.183 4.740 3.964 2.715 18.601
Manisa 20.182 15.587 15.650 7.579 58.998
Muğla 13.342 7.994 8.719 7.764 37.819
Uşak 6.291 5.012 4.450 3.532 19.284
Doğu Marmara 225.111 140.220 159.069 72.863 597.264
Bilecik 3.904 4.596 2.854 1.572 12.926
Bolu 4.353 2.093 5.119 2.916 14.481
Bursa 96.816 63.200 79.414 32.735 272.165
Düzce 8.627 4.370 5.418 2.262 20.677
Eskişehir 27.639 12.254 14.844 6.436 61.173
Kocaeli (İzmit) 57.527 38.972 36.226 14.494 147.219
Sakarya (Adapazarı) 20.648 11.943 12.485 10.671 55.747
Yalova 5.597 2.792 2.709 1.777 12.875
Batı Anadolu 244.056 149.712 145.500 94.015 633.284
Ankara 195.378 119.561 114.965 73.787 503.690
Karaman 4.221 1.768 975 871 7.835
Konya 44.458 28.383 29.560 19.358 121.759
Akdeniz  264.741 187.626 157.139 99.024 708.530
Adana 79.002 59.145 43.910 22.743 204.799
Antalya 95.694 70.572 54.039 36.858 257.163
Burdur 2.346 2.048 2.263 1.525 8.182
Hatay (Antakya) 29.162 13.845 12.421 6.807 62.235
Isparta 4.601 2.383 3.096 1.447 11.527
İçel (Mersin) 34.596 25.564 26.144 20.246 106.550
Kahramanmaraş 13.185 8.281 8.883 6.145 36.493
Osmaniye 6.156 5.788 6.385 3.252 21.581
Orta Anadolu 63.380 42.244 43.106 21.727 170.457
Aksaray 4.695 1.866 1.961 988 9.510
Kayseri 30.028 20.366 18.626 10.242 79.262
Kırıkkale 2.559 1.529 2.148 1.521 7.756
Kırşehir 1.951 760 1.050 542 4.304
Nevşehir 5.193 2.164 2.181 1.656 11.194
Niğde 3.171 2.146 3.197 1.473 9.986
Sivas 7.009 10.786 10.633 3.626 32.055
Yozgat 8.775 2.627 3.309 1.679 16.390
Batı Karadeniz 67.907 50.157 53.020 28.624 199.708
Amasya 5.300 2.513 4.419 2.444 14.675
Bartın 2.596 1.059 1.482 1.270 6.407
Çankırı 2.457 1.130 1.344 722 5.652
Çorum 7.721 5.150 3.914 2.842 19.627
Karabük 5.131 2.150 2.190 1.103 10.573
Kastamonu 2.825 2.100 917 865 6.707
Samsun 24.029 21.197 25.701 11.196 82.123
Sinop 736 671 667 256 2.330
Tokat 8.279 8.818 7.431 4.557 29.085
Zonguldak 8.833 5.370 4.956 3.370 22.529
Doğu Karadeniz  37.444 31.825 23.855 14.743 107.867
Artvin 1.573 793 975 555 3.896
Giresun 2.927 2.462 2.821 1.640 9.851
Gümüşhane 1.363 968 1.111 718 4.160
Ordu 6.143 3.850 2.651 1.469 14.113
Rize 6.910 4.081 4.652 2.608 18.251
Trabzon 18.528 19.671 11.645 7.751 57.596
Kuzeydoğu Anadolu  37.998 22.743 22.347 13.292 96.379
Ağrı 10.683 7.411 8.767 6.978 33.839
Ardahan 1.871 882 591 191 3.535
Bayburt 601 712 521 349 2.183
Erzincan 2.896 2.080 1.059 421 6.456
Erzurum 9.199 5.632 6.034 2.327 23.192
Iğdır 6.099 3.895 3.273 1.819 15.086
Kars 6.650 2.131 2.102 1.206 12.089
Ortadoğu Anadolu  53.146 34.893 38.660 21.520 148.219
Bingöl 3.784 2.716 1.959 1.194 9.653
Bitlis 5.287 2.284 2.532 1.296 11.400
Elazığ 13.737 6.878 9.808 5.459 35.883
Hakkari 1.770 868 1.500 471 4.609
Malatya 8.865 7.358 6.984 2.382 25.588
Muş 5.568 6.435 7.704 2.703 22.410
Tunceli 890 514 551 590 2.545
Van 13.244 7.840 7.622 7.425 36.131
Güneydoğu Anadolu  179.057 136.922 132.647 72.625 521.250
Adıyaman 5.421 3.441 4.830 1.907 15.599
Batman 12.751 11.181 11.412 6.177 41.521
Diyarbakır 39.340 32.091 21.887 10.809 104.127
Gaziantep 67.428 56.833 50.059 26.549 200.869
Kilis 1.130 815 484 205 2.633
Mardin 13.185 10.357 16.058 11.629 51.229
Siirt 2.629 2.649 2.678 997 8.953
Şanlıurfa 32.805 17.208 23.047 12.980 86.039
Şırnak 4.369 2.349 2.192 1.371 10.280
Diğer(2) 0 0 0 0 0
Toplam 2.258.511 1.558.406 1.572.893 925.025 6.314.835

 

Kaynak: TBB Risk Merkezi

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

İlginizi Çekebilir

Pamukkale Turizm Konkordato Talep Etti.

Pamukkale Turizm Konkordato Talep Etti. Şirket İzmir Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu ve Pamukkale Turizm için üç aylık …

error: Content is protected !!