Ana Sayfa / iflas Erteleme / Element Madeni Yağ Taş. Kimya San. ‘ine Kayyum atandı.
iflas erteleme

Element Madeni Yağ Taş. Kimya San. ‘ine Kayyum atandı.

Kocaeli Merkezli, ELEMENT MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;


Davacı ELEMENT MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında Türk Ticaret Kanununun

Element Madeni Yağ
Element Madeni Yağ

324/2. 546 İcra İtlas Kanununun 179 vd. maddeleri dairesinde iflasın ertelenmesi hükümlerinin koşullan oluştuğundan bahisle iflaslarının ertelenmesine karar verilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istemiş, mahkememizce belirtilen şirkete denetim kayyımı olarak Kemal Altunel atanmış olup. İİK’nun 166 ve ilgili maddeleri çerçevesinde kayyım ilanına karar verildiğinden, ilgili yasa hükümleri doğrultusunda keyfiyeti ilgililere, alacaklılara ve 3. şahıslara ilan olunur.

KAYYIM GÖREVLERİ:
a) Şirket malvarlığının korunmasını alacaklıların korunmasını, alacaklılar arasında fark/ılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemek
b) Şirketin yönetim organlarının her türden karar ve işlemlerinin onayını yapmak
c) İyileştirme projesinin uygulanması ve gerçekleştirilmesi hususunun denetlenerek, durumun dinamik olarak izlenmesine, analizine ve gerekli ön/emlerin alınmasına, ayrıca şirketin iyileştirme tedbirlerine uyup uymadığı konusunda üçer aylık dönem/er halinde açıklayıcı rapor sunmak
d) Şirketin mali durumunun kötü/eşmesi veya iyileştirme projesinin gerçekleşmesinin imkansızlaşması gibi olumsuz gelişme olduğunda rapor süresi beklenmeden Mahkememize bildirmek
e) Uygun görülecek sair tedbirlerin uygulanması için yönetime yazılı başvuruda bulunmak, ihtilaf halinde Mahkemeden görüş alınmak, iyileştirme projesine ilişkin tedbirlerin uygulanmasını denetlemek ve takip etmek
f) davacı şirkete ait envanter düzenlenmek
g) Şirket defter ve belgeleri de incelenmek sureli ile mevcut durumunu gösterir bir ön rapor hazırlayarak derhal mahkememize sunmak

Önceki Haber :   Haberi okumak için TIKLAYINIZ...

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

İlginizi Çekebilir

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR. T.C. HATAY 4. …

error: Content is protected !!