Ana Sayfa / iflas Erteleme / DESEN MATBAACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO TALEP ETTİ.
konkordato

DESEN MATBAACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO TALEP ETTİ.

DESEN MATBAACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KONKORDATO TALEP ETTİ.

T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/940 Esas

Davacı, DESEN MATBAACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ‘nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle;

1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 75205 sicil nosunda kayıtlı olan DESEN MATBAACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 286. maddesi uyarınca;

a) Davacı DESEN MATBAACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ yararına 28/12/2018 tarihinden (saat 17.00’den) itibaren başlamak üzere üç ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET kararı verilmesine,

b) Geçici mühlet süresi içerisinde 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunla değişik 294, 295 ve 296. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerin uygulanmasına, buna göre;

Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına,

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine,

Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine,

Yasada borçlu ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına,

c) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Hukukçu Av. Hava Orhon, Yeminli Mali Müşavir Hikmet Yılmaz ve İşletmeci Prof. Dr. Turan Erol’dan oluşan geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesine,

Davacı şirketin tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına,

Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

İlginizi Çekebilir

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

ANTAKYA ALKANLAR YAPI İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KONKORDATO SÜRESİ UZATILMIŞTIR. T.C. HATAY 4. …

error: Content is protected !!